torek, 28. avgust 2012

DEDIŠČINA OKOLI MENE 2012

RazpisujeMo fotografski natečaj z naslovom Dediščina okoli mene, in sicer so organizatorji natečaja Jurjeva domačija v sodelovanju z ZKD Trebnje, JSKD OI Trebnje ter Foto studiem Markelj. Z natečajem želimo mlade spodbuditi k dokumentiranju dediščine, njenemu raziskovanju, varovanju in ohranjanju ter na drugi strani osebnem izražanju pogleda na dediščino skozi fotografski objektiv. TEMA NATEČAJA : Tema letošnjega natečaja je Dediščina okoli mene. Dediščina je širok pojem, in sicer zajema spekter materialne in nematerialne dediščine, premične in nepremične. Zanimajo nas torej stavbne (hiše, gradovi, mostovi, kozolci…), predmeti, podoba krajine, šege in navade, rokodelstvo ter živa dediščina (ljudsko izročilo, rokodelstvo…)... KDO LAHKO SODELUJE ? Mladi fotografi fotografirajo v dveh starostnih skupinah (1. – 4. razred devetletke in 5. – 9. razred devetletke) in obdelujejo isto natečajno temo. Natečaj je namenjen dokumentiranju dediščine, njenemu varovanju ter ohranjanju, hkrati pa tudi med mladimi spodbuditi zanimanje za dediščino. Sodelujejo lahko mladi s stalnim bivališčem v občini Trebnje. NAGRADE in KOMISIJA: Nagrajeni bodo trije najboljši iz vsake starostne skupine, in sicer bodo prejeli praktične nagrade. Nagrade in priznanja bodo podeljene v oktobru na Jurjevi domačiji, kjer bodo fotografije tudi prestavljene z razstavo na podu domačije. Od vsakega udeleženca bo izbrana ena fotografija. Strokovna komisija Alenka Lamovšek, Miroslav Koljanin (DrawingArt), Simona Zorko (ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje), Franc Markelj (Foto studio Markelj) in Sebastjan Popelar (unikatnaDARILA) bo skupno izbrala 6 zmagovalnih fotografij (po 3 v vsaki starostni kategoriji), kjer se avtor strinja, da lahko organizator natečaja uporablja poslane fotografije za promocijske namene natečaja in jih ne vrača, avtor zadrži vse moralne in materialne pravice do fotografij. ROK IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ : Rok za oddajo fotografij za natečaj Dediščina okoli mene je 15. oktober 2012. Fotografije lahko oddate preko e-pošte na naslov: alenka.lamovsek@gmail.com, po pošti: ZKD Trebnje, Kidričeva 2, 8210 Trebnje. Oblika zapisa fotografij je JPG format. Zmagovalci bodo o nagradah obveščeni preko telefona, navadne ali e-pošte in bodo objavljeni na blogu Jurjeve domačije 30. oktobra 2012. Projekt je podprla Občina Trebnje. Nagrade je prispeval Foto studio Markelj Ivančna Gorica, PE Trebnje. Obvezni podatki ob oddaji fotografij so: IME PRIIMEK, KONTAKT STARŠA ALI SKRBNIKA, TELEFON, E POŠTA, NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA, NASLOV FOTOGRAFIJE, DATUM IN KRAJ FOTOGRAFIRANJA, OPIS FOTOGRAFIJE (opis motiva in zgodba) PRIJETNO ODKRIVANJE DEDIŠČINE VAM ŽELIM Alenka Lamovšek, Upravljalka Jurjeve domačije KONTAKT: Alenka Lamovšek, alenka.lamovsek@gmail.com, 041/890 909

Ni komentarjev:

Objavite komentar